Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια
Ερμηνευτής:Ανδρεάτος Γεράσιμος
Δημιουργός:Παπαδημητρίου Δ.
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=Sk6T2zQ7QY
Χρήστης:AZ54
Άλλες εκδόσεις:
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
 Επεξ.συμβόλων: 3η = τρίηχο , π8=j = παύση 1/8 ,αριθμοί πάνω απο αριθμούς= χρόνοι= Ο:4/4,2:1/2,4:1/4,8:1/8


αριθμός και + π.χ.7+ = σύζευξη,η 2η νότα δεν χτυπιέται η διάρκεια της όμως μετράει

3η 3η | 3η 3η 3η 3η | 3η 3η 3η 3η
π8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−|−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−7−−8−10−−−−|−−−−−10−10−10−10−10−−−−−10−10−10−10−10−|−−−−−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−|−
F−−−j−−9−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

3η 3η 3η 3η 3η 3η 3η
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2 2 | 4' 8 4' 16 16| Ο 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−7−12−−−−12−|−
A−−10−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−|−−−7−−8−|−−−−−−−−−7'−8−−7−|−−−−−−−−−8−−−−−8−−−−−8−−−−−−−12−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−10'−9−−−−−−−−−−|−−−9−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

3η 3η 3η 3η |
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 4 4 4 4 | 2 2 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 4 π8 8 4 4 |
D−−−7−−−−−7−12−−−−12−15−12−15−17−15−17−|−−17−−−−−−−−−−|−−−8−−8−|−−−−−−8−−7−−−−|−−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|
A−−−−−−8−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−−−|−−−−−−−−|−−10−−−−−−−10−|−−−−−10−−8−−7−|−−−−−−−−−−−−7−−8−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−9−−−−−9−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−−j−−9−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|
Στα ί δια μέ ρη θα ξανα βρε θού ου ου ου με τα χέ ρια


2 2 2' 2 8 4 4 | 4' 4 4 4 | 4 π8 8 4 4 | 2 2 | 4' 4 4 4 | 4' 8 2 | 4 4 4 4 |
D−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−8−--|−−10'−12−10−−8−|−−−7−−−−−7−12−10−|−−12−−−−|−−10'−8−−7−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−10−10−|−−10'−10−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−10−|−−−−−−−−−−−10−|−−−8'−7−−−−|−−−−−−−−−7−−8−|−
F−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−--−−|−−−−−−−−−−−−-−−|−−−−−−j−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−9+|−−−9−−9−−−−−−−|−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−-−-−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−--−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
θα πε ράσου με στούς ώ ω ω ω μους παλιά τρα γού δια για να θυ μη θού ου με_____ε, Ο νό μα


2' 4 | 4 4 4 4 | 4' 16 16 2 | Ο | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 2 2 | 2 2 2 | 4 4 4 4 |
D−−−8'−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−7+|−−−7−−7−−7−|−−10−10−−7−10−|−
A−−−−−−8−|−−−7−−8−−−−−−−|−−−7'−8−−7−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−7−−8−|−−10−−8−−7−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−|−−−−−−−−−9−−−−|−−−−−−−−−−−−9−|−−−9−|−−−−−−9−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−9−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−9−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
τα και βλέ μματα και δρό ο ο μου ους. Χρώ μα δεν α λλά ζου νε τα μά τια____α που θυ μά σαι και θυ


2 2 | Ο | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 2 2 | 2 4 4 | 4 4 4 4 | 2 2 | Ο |
D−−12−12+|−−12-|−−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−7−−7−|−−10−10−−7−10−|−−12−12+|−−12−|−
A−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−7−−8−|−−10−−8−−7−−−−|−−−7−−7+|−−−7−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−|−
F−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−9−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−9−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−|−
C−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−|−
μά μαι αι Τί πο τα δεν χά θη κε α κό μα____α Ό σο ζού με και πο νά με____ε


4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 4 2'| 4 4 4 4 | 4 4 4 16 16| Ο |
D−−−8−−−−−−−−−−|−−−8−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−
A−−−−−10−10−10−|−−−−−−8−−8−−8−|−−10−−7'|−−−7−−7−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−8−−7−|−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−8−−8−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−9−−−−−−−−−−|−−−−−|−
Χρώ μα δεν α λλά ζου νε τα μά τια. Μό νο τρό πο να κοι τά α α νε.
Πρόσθεσε σχόλιο: