Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Κάθε βράδυ πάντα λυπημένη
TABLE_TAB_SINGER:
TABLE_TAB_COMPOSER:Τσιτσάνης Βασίλης
TABLE_TAB_TYPE:Χασάπικο
CONTENT_USER:makislit
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
rockakis89
(0)
CONTENT_TAB:
��������

D−−−6−−7−−3−−6−−7−−3−−6−−7−−3−−−−|−−11−12−−8−11−12−−8−11−12−−8−−5−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


D−−−7−−7−−8−−7−−5−−5−−7−−5−−3−−3−−5−−3−−2−−2−−3−−2−−0−−1−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


D−−−7−−8−−7−−5−−3−−2−−0−−−−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

�����
�� �� ��� �� �� ��� �� �� � � � �
D−−−7−−8−10−|−−12−10−−8−−7−|−−−7−−8−−9−|−−10−12−10−−8−−7−−5−−3
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

�� �� ��� �� �� ��� ��� ������� ��
D−−−7−−8−10−10−|−−10−12−13−12−10−10−−8
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

��� ��� �� ����� �� �� ��� ����
D−−12−11−12−−8−−7−−5−−3−−5−−8−−7−|−−−0−−−−−0−−2−−3−−5−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

����� ��������������� ����������� � � � ��
D−−12−11−12−−8−−7−−5−−3−−0−−2−−5−−3−−5−−2−−3−−0−|−−−0−−−−−0−−2−−3−−5−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−11−12−−8−−7−−5−−3−−5−−8−−7−|−−−0−−−−−0−−2−−3−−5−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−11−12−−8−−7−−5−−3−−0−−2−−5−−3−−5−−2−−3−−0−−−−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT:
2014-10-11 13:02:37
makislit: Κριμα που δεν εμφανιζει και τα λογια , πρωτη ταμπλατουρα ελπιζω να τη βρειτε συμπαθητικη!