Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Τα Ματόκλαδά Σου Λάμπουν
Ερμηνευτής:Βαμβακάρης Μάρκος
Δημιουργός:Βαμβακάρης Μάρκος
Είδος:Καμιλιέρικο

Χρήστης:

George2000(21 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:melinaki(106), eviawind(64), ΚΩΣΤΑΣR1(34), jdaoutid(30), Χρήστος Σταμούλος(19), theios(8), spyros55(6), A.Rafael2017(6)
Ταμπλατούρα:
D−−−9−−−−−−−−2−−4−−2−−−−−2−−−−−−−−−−−4−−4−−4−|−−−9−−−−−−−−2−−4−−2−−−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

A−−−−−−4−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−4−−5−−2−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−4−−5−−2−−2−−2−−2−−2−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


D−−−4−−2−−−−−2−−4−−2−−−−−2−−4−−2−−−−−−−−−−−4−−4−−4−|−−−4−−2−−−−−2−−4−−2−−−−−2−−4−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
A−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−5−−4−−2−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−5−−4−−2−−2−−2−−2−−2−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


D−−−−−−−−−−−−2−−4−−2−−−−−2−−−−−−−−−−−4−−4−|−−−−−−−−−−−−2−−4−−2−−−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-|
A−−−5−−4−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−4−−5−−2−−−−−−−|−−−5−−4−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−4−−5−−2−−2−−2−−2−−2-|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-|


D−−−−−−−−−−−−2−−4−−2−−−−−2−−−−−−−−−−−4−−4−|−−−9−−4−−2−−−−−2−−4−−−−−2−−2−−−−−−−−−−−−−−−−|
A−−−5−−4−−5−−−−−−−−−−−5−−−−−4−−5−−2−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−5−−−−−−−−5−−4−−2−−2−−2−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
Add comment: