Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Τα παιδιά της γειτονιάς σου
Ερμηνευτής:Παραδοσιακό
Δημιουργός:

Χρήστης:

xskoul(14 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:xrats(135), melinaki(56), lazaros(16), stavrakas(10), A.Rafael2017(1)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   

A−−−7−−6−−7−−9−10−−−−−−−10−−9−−7−−5−−4−−5−−7−−4−−2x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−2−−4−−5−−4−−5−−6−−5−−4−−5−−6−−−−−6−−5x2 −−6−−6−−6−−5−−4−−2−−4−−5−−4−−2−−4−−5−−2−−4
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−6−−6−−6−−5−−4−−2−−4−−5−−4−−2−−4−−5−−4−−2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: