Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Κανείς εδώ δεν τραγουδά
Ερμηνευτής:Παπάζογλου Νίκος
Δημιουργός:Παπάζογλου Νίκος
Είδος:Τσιφτετέλι
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=RgIJSosCj8s

Χρήστης:

A.Rafael2017(7 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Άλλες εκδόσεις:jdaoutid(94), elotag(89), melinaki(57), orest.xherija(49), sakis1975(17), theios(13), MICHAEL_AML(5)
Ταμπλατούρα:
D−−−{−15−15−15−17−19−17−15−17   −} −|−−13−13−13−|−−13−15−15−12−12−13

A−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2 −} −|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −} −|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −} −|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−10−10−11−|−−13−15−13−11−11−10−15
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−13−13−13−|−−13−15−15−12−12−13−|−−10−10−10−11−|−−13−15−13−11−11−10−10
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Add comment: