Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Κανείς εδώ δεν τραγουδά
TABLE_TAB_SINGER:Παπάζογλου Νίκος
TABLE_TAB_COMPOSER:Παπάζογλου Νίκος
TABLE_TAB_TYPE:Τσιφτετέλι
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=RgIJSosCj8s
CONTENT_USER:A.Rafael2017
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
jdaoutid
(16)
elotag
(0)
melinaki
(3)
orest.xherija
(0)
sakis1975
(0)
theios
(0)
MICHAEL_AML
(0)
CONTENT_TAB:
D−−−{−15−15−15−17−19−17−15−17   −} −|−−13−13−13−|−−13−15−15−12−12−13

A−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2 −} −|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −} −|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −} −|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−10−10−11−|−−13−15−13−11−11−10−15
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−13−13−13−|−−13−15−15−12−12−13−|−−10−10−10−11−|−−13−15−13−11−11−10−10
A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: