Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


CONTENT_UNLOCK_FRETBOARD
TABLE_TAB_NAME:Το Φανταράκι
TABLE_TAB_SINGER:Γιώργος Ζαμπέτας
TABLE_TAB_COMPOSER:Κώστας Φέρρης, Σπύρος Πιπεράκης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=CQ2vbJYNUXk
CONTENT_USER:giannis-gr
CONTENT_OTHER_VERSIONS:
madgrk
(0)
CONTENT_TAB:
D−−10−10−10−10−10−10−12−10−10−10−10−10−10−10−12−10−10−10−10−10−10−10−10−10−10−−8−−7

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−8−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−8−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−5−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−10−−7−−5−−5−−5−−3−−7−−5−−3−−2
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−10−−7−−5−−5−−5−−5−−2−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CONTENT_ADD_COMMENT: