Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Στων αγγέλων τα μπουζούκια
Ερμηνευτής:Δημητριάδης Μιχ&Τσαλιγοπούλου.Ελ.
Δημιουργός:Νικολόπουλος Χρήστος
Δρόμος:Διατονικός Μινόρε
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=5ILp_6YOx8g
Χρήστης:AZ54
Άλλες εκδόσεις:
ktmtakis
(0)
blek
(1)
lognet
(0)
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−12−14−15−−−−12−14−15−−−−14−15−14−14−14−14−14−14−14−14−14−−−−−−−−−−−−−14−15−17−−−−14−15−17−−−−14

A−−12−12−12−12−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−12−12−12−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−12−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−15−17−15−15−15−15−15−15−15−15−15−12−12−12−12−15−−−−−−−12−17−−−−−−−12−17−−−−−−−17−17−17−17−17−17−17−17−17
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−13−−−−−−−12−13−−−−−−−12−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−19−17−−−−−−−17−15−14−19−17−15−17−19−15−14−12−17−15−14−15−17−14−12−11−−8−−7−−9−−−−7−−−−−−−−−−−−−12−11−−8−−
A−−−−−−−−12−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−−8−10−−7−−8−5−−−−−−−−-10−−8−7
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−-12−14−15−−−−12−14−15−−−−12−14−15−14−14−------|−−−−−14−15−17−−−−14−15−17−−−−14−15−17−15
A−−−12−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−------−|−−12−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−------−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Κάπποιοι φίλοιμας τις νύ χτες που τους λεν αλήτες και μας βλέ που και μας γνέφουν απ΄τους ουρα νούς

D−−12−17−19−−−−12−17−−−−−−−12−17−−−−−−−17−17−---|−−−−−12−17−15−14−−−−−−−17−15−14−12−17−14−14−12−11−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−13−−−−−−−12−13−−−−−−−12−13−−−−−-−--−|−13−−−−−−−−−−−−−12−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−13−12−10−−8−−7−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−-−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9
ε ρχονται μες τα σκο τάδια σαν τούς λω πο δήτες παίζουν και πο νούν και μας τραγουδούν τα κιτάπια τους που δεν τα

D−−12−11−−8−−7−−−−−−−−−−−−−|−−12−15−14−10−−7−−7−12−15−14−10−−8−--|−−14−17−15−12−10−10−10−12−10−−8−−7
A−−−−−−−−−−−−−−10−−8−−7−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
βά α αζει ο ον ούς Στων αγγέλων πάμε πάμε τα μπουζούκια που εί ναι σαν τις μέρες τισ βυζαντινές
Πέταξε τα μαύ ρα τα γνω στά σου ρούχα και βά λε στη ψυ χή σου α νθρώ πινες φω νές
Πρόσθεσε σχόλιο: