Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Σβήσε το φώς να κοιμηθούμε
Ερμηνευτής:Μπέλλου Σωτηρία
Δημιουργός:Παπαϊωάννου Γιάννης
Είδος:Χασάπικο
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=rTi1MOrHUlQ
Χρήστης:AZ54
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−2−−2−−2−−2−−4−−4−−4−−4−−7−−9−11−12−11−−9−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−11−−9−11−−9−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−−

A−−−4−−4−−4−−4−−5−−5−−5−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−12−−9−−−−−−−−−−−9−10−12−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−−−12−12−12−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−10−11−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−2−−2−−2−−2−−4−−4−−4−−4−−7−−9−11−12−11−−9−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−−9−−−−−−−−−−−−−12
A−−−4−−4−−4−−4−−5−−5−−5−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−12−−9−10−−9−10−12−−−−−−−12−10−−9−12−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−9−10−12−−−−12−10−12−10−12−10−−9−|−−−9−10−12−10−12−10−−9−−8−10−−9−−9−10−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ά σε με στη βα θιά α σκο τού ρα

D−−−9−−8−−9−12−11−−9−11−−9−11−−9−−−−|−−−−−−9−11−−9−11−−9−−−−−−−−9−−−−−−−−9−11
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−|−−12−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−−−12−12−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
καιμη μ΄α ρχί ζεις τη μου ρμού ρα

D−−12−12−12−11−−9−−−−−9−−9−−−−−9−−−−−−−|−−−−−−−−−9−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−−−−12−−−−12−10−|−−10−12−−−−12−−−−12−10−−9−12−10−−9−10−11
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
κό φτο γα ζί μη το τρα βού με

D−−−−---−--11−−9−−−−−−−−9−−−−|−−−−−−9−−−−−−−−−−−9−−−−−9−11−|−−−−−−−−−−11−−9−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−-−12
A−12−11−12−−−---−12−11−−−−12−|11−12−−−12−11−12−−−−12−12−−−−|−12−11−12−−−−−−−12−10−12−10−−9−|−9−12−11−10−−9−12--
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-----−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−---------
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-----−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−----------
σβή σε το φώς να κομηθούμε Σημ:Πρώτο τελείωμα .... σβή σε το φώς να κοι μηθού με. Σημ:ΦινάλεΠρόσθεσε σχόλιο: