Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:ο βαγγελης εχει κεφια
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=_45Wrx9LaGM
Χρήστης:apollon
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

A−−−−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−|−−−2−−0−−4−−5−−4−−2−−0−−2−−0−−0−−0−−0−−0−−−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−0−−0−−0−|−−−2−−4−−5−−4−−2−−0−−2−−0−|−−−0−−2−−4−−5−−4−−2−−0−−1−−2−−4−−5−−4−−2−−1−|−−−0−−2−−4−−5−−4−−2−−0−−1−−0−−2−−0
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−4−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−7−−0−|−−−0−−4−−5−−4−−2−−0−−0−−2−−4−−5−−4−−2−−0−|−−−0−−2−−4−−5−−4−−2−−0−−2−−0−−0−−0−|−−−7−−7−−0−−9−−9−−7−−5−−5−−0−−7−−7
F−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−8−|−−−4−−4−−0−−5−−4−−5−−4−−2−−4−−5−−4−−2−−0−|−−−7−−7−−0−−9−−0−−9−−7−−5−−5−−0−−7−−7−−0−|−−−4−−4−−5−−4−−5−−4
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−2−−4−−5−−4−−2−−0−|−−−−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−|−−−2−−0−−4−−5−−4−−2−−0−−2−−0−|−−−0−−4−−4−−4−−4−−4−−0−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−4−−5−−7−−0−|−−−4−−5−−7−−7−−7−−5−−7−−5−−4−−5−−4−|−−12−12−11−−9−11−−0−|−−11−11−−9−−7−−7−−7−|−−−9−−9−−7−−5−−4−−5−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−7−−7−−9−−7−−6−−4−|−−−0−−4−−4−−4−−4−−4−−0−−4−−5−−7−−0−|−−−4−−5−−7−−7−−7−−5−−7−−5−−4−−5−−4−|−−−0−−7−−7−−7−−7−−7−−0−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−7−−7−−0−−9−−0−|−−−7−−7−−9−−7−−9−−7−−5−−4−−4−−3−−4−|−−12−12−11−−9−−9−−0−11−11−−9−−7−−7−−7−|−−−9−−9−−7−−5−−4−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−12−14−16−12−16−14−14−14−14−|−−12−14−14−14−14−14−14−14−14−14−14−14−14−14
A−−−7−−7−−9−−7−−5−−4−|−−12−12−14−12−11−12−14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−|−−14−14−14−14−14−14−14−14−|−−14−12−11−12−12−12−12−12−|−−12−12−12−12−12−14−12−11−14−|−−16−19−17−19
A−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−16−19−17−19−|−−16−19−17−19−16−19−17−19−16−19−17−19−16−17−17−16−14−14−14−16−13−16−14−16−13−16−14−16−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−0−11−12−−9−−0−11−−0−−7−−0−−9−−0−−6−−0−−7−−0−−−−−6−−6−−−−−6−−6−−−−−6−−6−−−−−6−−6−−−−−6−−6−−−−−6−−−−−6−−−−−6−−−−−6−−−−−6
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−7−−−−−−−−9−−−−−−−−7−−−−−−−−9−−−−−−−−9−−−−−7−−−−−9−−−−−7−−−−−9−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο:
2014-11-10 18:29:47
μικρος: πολλά μπράβο για τη δουλειά σου φίλε apollon
2014-11-10 16:22:54
casablanca90: φιλε apollo μπραβο για την καλη δουλεια σου.!!!μηπως ειναι ευκολο να στειλεις την αυθεντικη οπως λες απο κατω? johnhav90@hotmail.com
2013-03-20 06:49:42
ktmtakis: Καλημέρα φαίνεται πολύ σωστό μπράβο φίλε.Αυτή η διεύθυνση που έβαλες έχει πολύ σωστά βίντεο δείτε και αυτή είναι ακόμη καλύτερη http://www.youtube.com/watch?v=SrqCGIe0EKY&list=PL37183C808091C37E
2013-03-19 18:10:34
apollon: ean thelis tin afthentikia pata grapse na sou tin stilo
2013-03-19 18:03:04
AZ54: Φίλε apollon βάλε στο http κ.λ.π. το :v1FiQLtf86Q.Να δείς κέφια!!!
2013-03-19 17:50:49
apollon: prospathisa na to diorthoso mou fenete kati ekana kai t video pistvo na woithisi eine se argi ektelesi
2013-03-19 16:54:28
AZ54: Μπορείς να πας στο: my tabs, να κάνεις edit και να το διορθώσεις.Παρ΄όλα αυτά εγώ πήγα στο youtube,βρήκα το video (πραγματικά καλό!!!! με χορό της κοιλιάς)Αν θέλεις βάλε και το http..κ.λ.π.Βοηθάει πολύ και το συγκεκριμένο είναι φοβερό.Απο μένα good.
2013-03-19 16:37:07
apollon: to tasto 8 stin 2 xordi eine lathos tha patate to 9