Βαθμολογήθηκε 4.5 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Χασάπικο Πολίτικο
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:Παπαϊωάννου Γιάννης
Δρόμος:Διατονικός Μινόρε
Είδος:Χασάπικο
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=i8W8AsDVMFI
Χρήστης:ktmtakis
Άλλες εκδόσεις:
spyros55
(0)
Ρεμπέτης
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−2−−2−−2−−1−−2−−−−|−−−1−−2−−−−|−−−1−−2−−−−|−−−1−−2−−3−−6−−3−−2−|−−−2−−1−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−3−−0−−2−−3−−0−−0−−2−−3−−0−−0

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−3−−2−−3−−2−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−2−−3−−4−−5−−3−−2−−1−−−−−1−−3−−2−−−−−0−−2−−3−−5−−3−−2−−3−−5−−3−−2−−0−−0−−−−−−−−0−−0−−3−−3−−2−−−−−−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−3−−−−−3−−2−−0−3ν−−3−−2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−|−−−2−|−−−2−|−−−2−|−−−2−|−−−2−|−−−2−|−−−−−−−−10−−−−−9−−−−−7−−2−−3−−2−−0−−−−−−−−−−|−−|−−−−−|−−−2−|−−|−−|−−-|-−2−
A−−−−−−−−|−−−2−|−−−2−|−−−2−|−−−2−|−−−2−|−−−2−|−−−7−−7−−−−−7−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−2−−0−|−−|−−−−−|−−−2−|−−|-−|−−-|−−3-
F−−−4−−3−|−−−3−|−−−3−|−−−3−|−−−3−|−−−3−|−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−|−−−3−|−−|−−|−-−|−−4−
C−−−−−−−−|−−-−−|−−-−−|−−-−−|−−-−−|−−-−−|−−-−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−4−|−−−4−|−−|−−|−4-|--4-
Μι Λα-

D−−−-−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−2−−2−−2−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−2−|−−−2−|−−−7−−6−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−6−−7−−7−−9−−9
A−−−-−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−2−|−−−3−|−−−−−−−−−8−|−−−7−−8−−7−−5−−7−−7−−8−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−-−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−3−|−−−4−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−-−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−−4−|−−−4−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
την 1η φορά και ξανά από την αρχή την 2η φορά

D−−10−10−12−10−−9−−−−−9−10−12−10−−9−−−−−−−−9−10−12−10−−9−10−12−10−−9−10−−−−−9−10−12−10−−9−14−12−10−12−10−−9−−9−−7−−6−−7−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−11−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−6−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−7−−9−−7−−6−−−−−6−−7−−9−−7−−6−−9−10−11−12−12−10−10−−9−−9−−7−−7−−6−−6−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−8−−8−−7−−7−−5−−5−−7−−7−−8−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−8−−7−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−0−−−−−−−−−−|−−−2−|−−−2−|−−|−−|−−−7−−6−−−−|−−|−−|−−|−−|−−−2−|−−−2−|−−−2−−2−−2−|−−|−−|−-|-2--3--2--
A−−−5−−5−−3−−3−−2−−3−−−−−−−−3−−2−−0−|−−−2−|−−−3−|−−|−−|−−−−−−−−−8−|−−|−−|−−|−−|−−−2−|−−−3−|−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|----------
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−|−−−4−|−−|−−|−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−−3−|−−−4−|−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−--------
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−4−|−−−4−|−−|−−|−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−−4−|−−−4−|−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−--------
την 1η φορα και ξανά από εκεί | την 2η φορά και ξανά από την αρχή μέχρι εκεί και

D−−0---------|-2-|-2
A−---3--2--0-|-2-|-3
F−−----------|-3-|-4
C−−----------|-4-|-4
κλείσιμο Μι Λα-
Πρόσθεσε σχόλιο:
2013-04-06 05:46:18
ktmtakis: Καλημέρα παιδιά βρήκα αυτό το τραγούδι έχει και τιτλο και λόγια: Όμορφη γλυκειά πολίτισσα http://www.youtube.com/watch?v=e6hblDzwadg
2013-04-01 18:00:26
Ρεμπέτης: Μπράβο φιλε πολύ καλο...
2013-04-01 17:54:53
ktmtakis: Σ΄ευχαριστώ αλλά εσύ δεν είσαι κεφάλαιο είσαι τόμος!!!Δεν προλαβαίνουμε να τα δοκιμάσουμε με τον ρυθμό που τα ανεβάζεις.Σου αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ μόνο και για την προσπάθεια.Ότι προλαβω θα τα δοκιμάσω.
2013-04-01 17:43:55
AZ54: Μ΄αρέσει η απάντησή σου ρε φίλε!Όπως πάντα σωστός.Η αλήθεια είναι οτι το "ανεβάζεις"το θέμα.Ελπίζω κι΄εύχομαι μερικοί να μην προσπερνάνε την προσπάθεια και την δουλειά σου.
2013-04-01 17:39:15
ktmtakis: Παιδιά δεν έχω βάλει παύσεις(χωρίσματα) στα κενά αλλά το βίντεο είναι ένα μάθημα από μόνο του.Τέλειο θα σας βοηθήσει πολύ.Ας είναι καλά και ο φίλος "Ρεμπέτης" που ήταν η αφορμή να το θυμηθούμε και αυτό.