Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Του Βοτανικού ο μάγκας
Ερμηνευτής:Μπιθικώτσης Γρηγόρης
Δημιουργός:Τσώλης Λάκης
Δρόμος:Αρμονικός Μινόρε
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=bOPfvc9vS28
Χρήστης:masatsok
Άλλες εκδόσεις:
salokin
(3)
Rempeths
(2)
ionas
(3)
eviawind
(0)
jdaoutid
(0)
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−15−15−15−15−10−10−10−10−−−−10−−−−−−−10−10−11−12

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−−11−13−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−13−15−13−11−10−11−10−−−−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−−13−11−13−11−10−11−11−11−11−11
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−13−15−13−11−10−11−10−−−−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−13−−−−13−11−13−11−10−11−13−11−10−−8
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−8−−−−−8−−−−−−−−−−−8−−−−−8−−−−−8−−−−−8
A−−10−11−−−−11−−−−11−10−11−−−−11−−−−11−−−−11−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−8−−−−−8−−8−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−10−11−−−−11−−−−−−−11−−−−10−11−−8−−8−−8−−8−−8−−8
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−8−−−−−8−−8−−−−−8−−−−−−−−8−15−15
A−−10−11−−−−11−−−−−−−11−−−−10−11−−−−11−11
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−8−−8−−−−−8−−8−−−−−8−−8−−−−−8−−8
D−−−7−−−−−−−−7−−−−−−−−7−−−−−−−−7−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−10
A−−−8−−8−10−11−10−−8−10−11−10−−8−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−15−15
A−−−8−−8−10−11−10−−8−10−11−10−−8−−7−−8−11−11
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−6−−8
A−−−8−−8−10−11−10−−8−10−11−10−−8−−7−−8−−6−−8−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−10−−8−−6−−5−−6−−6−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−−8−−−−10−−8−−8−−−−−−−−−−−−−−8−−8−−8−−8
A−−−−−−−−11−−−−−−−−−−11−11−10−10−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: