Βαθμολογήθηκε 4.7 από 17 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Της ξενιτιάς (φεγγάρι μάγια μου' κανες)
Ερμηνευτής:Μπιθικώτσης Γρηγόρης
Δημιουργός:Θεοδωράκης Μίκης
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=-CENLzaCu78
Χρήστης:almopia
Άλλες εκδόσεις:
jdaoutid
(6)
marylander
(4)
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή χ 2

D−−15-−17−15−14−12-−−−−12−14-15−-17−15−14−12-−−−−12−14−15−-17−15−14−12-−14−12−10−10-−12−14−15−-12−12−12−−−−12
A−−−−-−−−−−−−−−−−−-−12−−-−−−−-−−−-−−−−−−-−−−-−12−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−-−−−−−−−−12−−−
F−−−−-−−−−−−−−-−−−-−−−−−-−−−−−-−−−-−−−−−-−−−-−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−
C−−−−-−−−−−−−−−-−−-−−−−−-−−−−−−-−−−-−−−−-−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−

Φε γγά ρι μαγια μουκανες| |καιπερπατω και περπατω στα
D−−−−−3ν−−2−3−5ν−5−3−2−0−---|−−−0−−2−3ν−−2−−3−5ν−−3−−2−−0−−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−−|−−−−−−7-12-−12−10−−−−−−−−−
A−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−---|0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5−|−−−−8−−−−−−---−−−−13−12−10
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−|-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−9−−−−−−−−−---−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---|−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−---−−−−−−−−−−−

ξε....... να....................... | | ειναι το σπι τι ορ φα νο ο ορ φα νο........................
D−−10−−8−−8−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−−7−|-−7−−8−−9-|−10−10−10-12ν−10−−8−−7−−−−−−−−−−−--7−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8−−8
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−-−−−−−−−-|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−10ν−−−−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−-−−−−−−-|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−-−−−−−-|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−−−−−−

α.......βα στα χτο το δει λινο και τα βουνα.......................| |και τα βουνα και τα βουνα κλαμε..
D−−−7−−8−−9-10ν−8ν−7ν−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-7−12−12−12−12−12−12−12−12−12|−−−−−0|−−−−−0−−2−3ν−−−−−0−−2−3ν−−0−−3−−2
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--10−−8−−7−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−0−−0|−−0−−−−−−−−−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−−−−−−−−9ν−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−0|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−2|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

να.......................| |στειλ'ου ρα.. νε μ'ε να πουλι | |να παει στη μα
D−−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0−−0|−−−−−−−−-|−−-7−7ν−−7−−7-12ν−12−10−14-12ν|−12−12−12−14−12−10−10−10−14−12|−12-10ν−8ν−7ν
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−7−8−10-|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−----
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−-|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−----
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−-|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−----−−

να υ πομο νη....|
D−----------------|-12--10--8--7-8-7-8-5-7-5-7-3-5-3-5-2-3-2-3-0 | Μεταξύ 2ης και 3ης | ----0-
A−10--8--7--5-5-5-|--------------------------------------------- | στροφής παραλείπουμε |για κλείσιμο --0-0-
F−−−−-−−−−−−−-----|-------------------------−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |την εισαγωγή | ----0-
C−−−−−−−−−−−−−−−--|-----------------------------−−−−−−−−−−−−−−−− | | ----2-


Πρόσθεσε σχόλιο: