Βαθμολογήθηκε 4.7 από 4 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Οσοι εχουνε πολλα λεφτα
Ερμηνευτής:Βαμβακάρης Μάρκος
Δημιουργός:Βαμβακάρης Μάρκος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=8bmJBCs6j6w
Χρήστης:masatsok
Άλλες εκδόσεις:
xrats
(3)
salokin
(0)
ΚΩΣΤΑΣR1
(0)
Ταμπλατούρα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


D−−12−12−11−12−14−16−12−|−−14−11−12−−7−−9−−9−−7−−6−−7−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−4−−5−−6−−7−−7−−9−|−−−7−−5−−4−−4−−5−−2−−4−|−−−0−−−−−−−−−−−−−−0 }
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−4−−3−−4−−− }
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−− }
} Χ2
}
D−−−0−−0−−−−−0−−2−−4−−5−−7−|−−−5−−4−−2−−0−−−−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−0−−−−−0 }
A−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−4−−4−−3−−4−|−−−−−−0−−−−−0−−− }
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− }ΣΤΙΧΟΙ

D−−11−12−14−16−12−_−−14−11−12−|−−−7−_−−−9−−9−−7−−6−−7−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−4−−5−−6−−7−−9−|−−−7−−5−−4−−5−−2−−4−|−−−0−−−−−−−−−−−0 }
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−3−−4−−− }
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− }
} Χ2
}
D−−−0−−−−−0−−2−−4−−5−|−−−4−−2−−0−−−−−−−−−−|−−−0−−−−−0−−−−−0 }
A−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−4−−3−−4−|−−−−−−0−−−−−0−−− }
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− }
Πρόσθεσε σχόλιο: