Βαθμολογήθηκε 4.3 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Συννεφιεσ
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:ΜΗΤΣΑΚΗΣ
Χρήστης:sakis1975
Άλλες εκδόσεις:
hlias34
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−0−−2−−4−−5−|−−12−10−12−−9−|−−−2−−4−−5−−4−|−−12−10−−9−−7−−5−−4

A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΕΙΣΑΓΩΓΗ
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−0−−2−−4−−4−−2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−12−11−−9−−7−−5−−4−−2−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−4−−0−−0−−2−−4−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΕΙΣΑΓΩΓΗ

C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−0−−2−−0−|−−12−11−10−11−12
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− ΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΑΠΟΚΤΙΣΗ
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−11−12−14−|−−14−12−11−12−14−14−12−14−16−17
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−5−−7−−5−−4−|−−−2−−−−−−−−−−−−−−−−|−−12−11−−9−−7−−5−−4−−2−−0−−0−−2−−4−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−5−−4−−2−−4−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΛΟΓΙΑ
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−4−−5−−5−−5−−5−−5−−2−−5−−4−−4−|−−14−12−11−12−14−14−16−14−12−11−−9−11−12−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−0−−2−−4−−5−|−−12−11−12−−9
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−− ΡΕΦΡΕΝ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−2−−4−−5−−4−|−−12−11−−9−−7−−5−−4
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΡΕΦΡΕΝ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΔΗ 12-11-9-7-5-4-2-
ΚΑΙ ΡΕ ΑΚΟΡΝΤΟ
Πρόσθεσε σχόλιο: