Βαθμολογήθηκε 5.0 από 10 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Βουνά και κάστρα
Ερμηνευτής:Μοσχολιού Βίκη
Δημιουργός:Ζαμπέτας Γιώργος
Δρόμος:Αρμονικός Μινόρε
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=rBRQan3R884
Χρήστης:jdaoutid
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Re Armoniko


Εισαγωγή
D−−−−−−−−15 −−−−−−−15 −−−−−−−19−19−17−17−15 −−−−−−−12 −−−−−−−12 −−−−−−−15−15−14−14−12ν
A−−15−15−−− ξ −15−15−−− ξ −15−15−−−−−−−−−−−−−−− _ −12−12−−− ξ −12−12−−− ξ −12−12−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−11−12−11−14−12−12−12−12 −7−−8−−7−10−−8−−8−−8−−8− −11−12−11−14−12−12−11−11−−8−−8−−7−−7ν
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−D−−−7−−8−−7−10−−8−−8−−8−−8 −−5−−7−−5−−8−−7−−7−−7−−7 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−8−10−−8−12−10−10−−8−−8−−7−−7−−5−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−0− −−−−−−0− −−−−−−−−3−−3−−2−−2−−0− −−−−−−−−3− −−−−−−−3− −−−−−−−7−−7−−5−−5−−3
A−−−0−−0−−−− ξ −0−−0−−− ξ −−0−−0−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−3−−3−−−− ξ −3−−3−−−− ξ −3−−3−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Ποιος έχει κά- Ποιος έχει κά- Ποιος έχει κάνει τα βουνά
D−−15−15−15−15 −14−14−14−14 −12−12−12−12 −11−12−13−14−10
A−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−− ξ
F−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−


D−−14−−−−12−−−−10 −−8−−−−−7−−−−−5 −−−
A−−−−−15−−−−13−−− j −−−−10−−−−−8−−− j −−7
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−

ψηλά σαν να ψηλά σαν να ψηλά σαν να` ναι κάστρα
D−−14−14−14−14 −12−12−12−12 −10−10−10−12−12−10−−8−−7
A−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−19−−−−17−−−−15 −14−−−−12−−−−10−−−
A−−−−−20−−−−19−−− j −−−−15−−−−13−−−−12
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−


Ν’ αγγίζουνε ν’ αγγίζουνε ν’ αγγίζουνε τον ουρανό
D−−15−15−15−15 −14−14−14−14 −12−12−12−12 −11−12−13−14−10
A−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−− ξ
F−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−


D−−14−−−−12−−−−10 −−8−−−−−7−−−−−5 −−−
A−−−−−15−−−−13−−− j −−−−10−−−−−8−−− j −−7
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−


και να μου κρύ- και να μου κρύ- και να μου κρύβουν τ’ άστρα.
D−−14−14−14−14 −12−12−12−12 −10−10−10−12−12−10−−8−−7
A−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Βουνά είναι τα λό για σου
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−10 −10−12−14−15 −10 −12−14−12−10−−8−−7
A−−−−−−−−−−−−7−−8−10−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−− j −−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ
F−−−7−−7−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−

και κά- στρο η καρδιά σου
D−−10−−8 −12−10 −14−12−14−15−12−10
A−−−−−−− j −−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−


Βουνά και κά- στρα θ’ α νεβώ
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−10 −10−12−14−15 −10 −12−14−12−10−−8−−7
A−−−−−−−−−−−−7−−8−10−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−− j −−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ
F−−−7−−7−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−

να πά- ρω τα φιλιά σου
D−−10−−8 −12−10 −−10−−8−−7−−5−−8−−7
A−−−−−−− j −−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−


Πρόσθεσε σχόλιο: