Βαθμολογήθηκε 5.0 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το περιγιάλι
Ερμηνευτής:Μπιθικώτσης Γρηγόρης
Δημιουργός:Θεοδωράκης Μίκης
Δρόμος:Ματζόρε
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=76G97B6uwgU
Χρήστης:jdaoutid
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Ματζόρε Ρε


D−−−7−12 −−7−11 −−9−11−12−−9−−7 −−9−−7−−4−−5 −−4
A−−−9−−9 _ −−9−12 ξ −10−12−14−10−−9 ξ −10−−9−−5−−7 ξ −−5
F−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−
C−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−


D−−−7−11 −−9−−7 −−9−−5−−4−−5−−0−0−−0−0−0−−0
A−−−9−12 _ −10−−9 _ −10−−7−−5−−7−−0−−−−−−0−−−−−
F−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−1−−−−−−1−−−−−
C−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−2−−2−−−2−−2−−


Στο περιγια- α α λι το κρυ- φο
D−−−4 −−4−−4−−4 −−0−−2−−4−−5 −−4−−5−−4−−2 −−2−−4−−2−−−−−−−−−
A−−−− ξ −−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−5−−4−−2
F−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−

Κια- σπρο σαν πέρι- στε- ρι
D−−−7 −−7−−−−−9−−7 −−5−−7−−5−−4 −−−−−−−−4−−5−−7−−9−−11−12ν
A−−−− ξ −−−−−5−−−−−− j −−−−−−−−−−−− _ −−5−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−9ν
F−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

δι ψα σα με το με σημε ρι
D−−−7−11 −−9−11−12−−9−−7 −−9−−7−−4−−5 −−4
A−−−9−12 ξ −10−12−14−10−−9 ξ −10−−9−−5−−7 ξ −−5
F−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−
C−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−

μα το νερο γλυ κό
D−−−7−11 −−9−−7 −−9−−5−−4−−5−−0−0−−0−0−0−−0
A−−−9−12 _ −10−−9 _ −10−−7−−5−−7−−0−−−−−−0−−−−−
F−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−1−−−−−−1−−−−−
C−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−−−−−−2−−2−−−2−−2−−Πρόσθεσε σχόλιο: