Βαθμολογήθηκε 4.0 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Σαν Ατσάλινο Τείχος
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:ΕΑΜ - ΕΛΑΣ
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=AeOQJSkstYM
Χρήστης:kallithiotis
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−−−−

A−−{−0−−0−−5−−4−−5−−7−−8−−7−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5−−5
D−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−4−−5−−7−−8−12−10−−8−−7−}
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} x2 (σε κάποιες εκτελέσεις του τραγουδιού υπάρχει επανάληψη, σε κάποιες άλλες όχι)
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}


D−−12−10−−8−−8−−8−10−12−12−10−−8−12−12−10−−8−−7−−7−−−−−−−−7−−7−−−−−−−−7−−7−−−−−−−−−−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−8−−−−−−−10−−8−−−−−−−10−−8−10−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−12−10−−8−−8−−8−10−12−12−10−−8−12−12−10−−8−−7−−7−−−−−−−−7−−7−−−−−−−−−−−7−−7−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−8−−−−−−−10−−8−10−−−−−−−10−−8−−7−−5
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: