Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Μάνα μου και Παναγιά
Ερμηνευτής:Μπιθικώτσης Γρηγόρης
Δημιουργός:Θεοδωράκης Μίκης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=NwkBSlXYa5k
Χρήστης:almopia
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή

D−−−0−−3−−7−−3−−0−−3−−7−−3−|−−−0−−5−−8−−5−−0−−5−−8−−5−|−−−0−−3−−7−−3−−−−−0−−2−−3−−7−−8−−5−−8−−7−−5−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−15−19−15−−−−15−19−15−|−−−−−18−21−18−−−−18−21−18−|−−−−−11−14−−−−15−−−−14−−−−12−−−−−8−−−−12−−−−−−−−−−−−
A−−17−−−−−−−−−−17−−−−−−−−−−|−−17−−−−−−−−−−17−−−−−−−−−−|−−12−−−−−−−12−−−−12−−−−10−−−−10−−−−−8−−−−−8−10−−7−5ν
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Στίχοι (Λειβαδίτης Τάσος)
Ο ή λιος ή σουν κι..... α..αυγή της νύχτας μου φεγγά............ρι
D−0-0-0-0−−|--7−−7−−7−-7ν−−−−5ν−−7−−5−−−−−−−−−−|−−−7−−8−−7−−5−−−−−--−−−|−−−−−−0−−2−3ν−−2−5ν−−7−−5−−−−−−−−−−|−
A−0-0-0-0−−|--−−−−−−−−-−−−−8−−−−−−−−−−−8−−7−−5−|−−−−−−−−−−−−---8−−7−−5−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5−|−
F−0-0-0-0−−|--−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−2-2-2-2−−|--−−−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−---−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

της μάνας μ'ήσουν η... ε....υχή της Πα ναγιάς η χά
D−−−7−−8−−7−−7−−8−−9−10−|−−10−10−10-12ν−10-12ν−10−−−−−−−−−−|−−12−13−12−10−−−−−−−−−−|−−10−10−−8−7ν−−−−5ν
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−-−−−−−−−−-−−−−−13−12−10−|−−−−−−−−−−−−−−13−12−10−|−−−−−−−−−−−−−−−8−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−-−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−-−−−−−−−-−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

α..........ρη έ φυ γες και κλαίει ο άνεμος το κύ..μα κλαί νε τ'άστρα κι νυχτιά
D−−7−−5--8−−7−−5−−|7-8-7-5−−−-−−−|-0----0---|-0ν--0ν--0ν--0-2ν--2-3ν--3-5ν-7ν-8ν-7-8-7ν-12ν-12ν-12ν-12ν-11-12-14ν
A−−−−−---−−−−−−---|--------8−7−5−|-0----0---|--------------------------------------------------------------
F−−---------------|--------------|-0----0---|--------------------------------------------------------------
C−−---------------|--------------|---2----2-|--------------------------------------------------------------

κλαί........ει η μά...να μου στο μνή........μα κλαί.....ει κλαίει κι Παναγιά
D−−15ν--14-15-14ν--12-12ν---------------------------- 3ν-5-3-2--0ν-------0--2---0ν--
A−−------------------------15-13-12--11ν-12-13ν-12ν-- _ --------------4ν--------4----- (Χ2)
F−−−------------------------------------------------- ------------------------------
C−−−------------------------------------------------- ------------------------------


Πρόσθεσε σχόλιο: