Βαθμολογήθηκε 4.0 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:ενα ομορφο αμαξι
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Χρήστης:hlias34
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−5−−5−−3−−3−−5−−3   −−3−−7−−7−−5−−5   −−3−−3−−3−−7   −−5−−7−−5   

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−− j
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−


D−−−3−−5−−3 −−1−−3−−1 −−0−−1−−0−−0−−0−−0−−0−−0
A−−−−−−−−−− j −−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5−−5−−5−−3−−3−−5−−3 −−3−−7−−7−−5−−5 −−7−−8−10−12 −10−12−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−− j
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−


D−−−8−10−−8 −−7−−8−−7 −−5−−7−−5−−5−−5−−5−−5−−5
A−−−−−−−−−− j −−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−
A−
F−
C−


D−−−−−−−−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5 −−7−−8−10−−8−−7 −12−10−12−12−10−12 −−7
A−−−5−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−


D−−−8−10−12 −10−12−10−−8−10−−8−−7−−8−−7−−5−−7−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5
A−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−
A−
F−
C−


D−−−5−−5−−5−−3−−3−−5−−3 −−3−−3−−3−−7−−8−10−12 −10−12−10−−8−10−−8−−7−−8−−7−−5−−7−−5−−5−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: