Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Κάνε κουράγιο καρδιά μου
Ερμηνευτής:Μπέλλου Σωτηρία
Δημιουργός:Παπαϊωάννου Γιάννης
Χρήστης:Lepaz
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή


D−−14−14−14−14−12−10−−9−−7−−7−−7−−7−19−17−15−14−12−12−12−12−−9−−9−−7−−7−−6−−6−−6−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−14−12−10−−9−−7−−7−−7−−7−19−17−15−14−12−12−12−12−−−−−−−−6−−7−−9−12−10−−9−−7−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7

Λόγια
Κά νε κουράγιο καρδια μου Γέμισμα
D−−−2−−3−−-5−7−−5−-−3−−3−−-2−−--2−−3−−5−−3−−5−−3−−2−−2−−2−−2−10−−9−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Μη τυχόν και μ'αρρωστησεις Γέμισμα
D−−−6−−7−−9-−12-−10−−9−10−−7−--−−−10−−9−−7−−6−−7−−9−10−−9−−7−−6
A−−−−−−−−−−−−−−−---−−−−−−−−−−−−-7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Έχεις πολλά υ πο φέρει Γέμισμα
D−−−5−−5−−7−−9−−7−−5−−3−−2−-−2−−3−−5−−3−−5−−3−−2−−2−−2−−2−10−−9−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Φοβάμαι να μη τσακίσεις Γέμισμα
D−−−6−6−−7−−9−12−-10−−9−−7−−−−10−−9−−7−−6--7--9-10-9--7--6
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−------------------
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−------------------

Έχεις πολλά υ πο φέρει Γέμισμα
D−−−5−−5−−7−−9−−7−−5−−3−−2−-−2−−3−−5−−3−−5−−3−−2−−2−−2−−2−10−−9−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Φοβάμαι να μη τσακίσεις Κλείσιμο
D−−−6−−6−−7−−9−12−10−−9−−7−−−−10−−9−−7−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−7
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7
Πρόσθεσε σχόλιο: