Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Βαδίζω και παραμιλώ
Ερμηνευτής:Μιχαλόπουλος Παναγιωτης
Δημιουργός:Παπαϊωάννου Γιάννης
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Χρήστης:AZ54
Άλλες εκδόσεις:
alexcr
(0)
elotag
(0)
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−7−−6−−7−−9−10−−9−10−11−12−11−12−14−15−14−12−13−14−15−14−12−10−12−10−−9−−7−−6−−7−−9−10−−9−10−12−14−−−−−−−−−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−6
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−6−−7−−9−10−−9−10−11−12−11−12−14−15−14−12−15−14−15−12−14−10−12−−9−10−−7−−6−−7−−9−10−−7−−9−−6−−7−−6−−7−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−10−10−10−10−10−12−−9−10−|−−10−−9−10−12−13−12−10−12−−9−10−10−−9−10−12−|−−10−−9−−7−−9−−9−10−12−−--9−---10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Βα δί ζω και πα ρα μι λώ μ ΄αυ τήν την συ μφο ρά α μου

D−−−7−−7−−6−−7−−9−10−−7−−9−−6−−7−−5−−7−−9−−7−|−−10−10−10−10−10−12−12−10−|−−10−−9−10−12−13−12−10−−9−12−10−10−−9−10−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Χω ρί σα με και έ χω βρεί

D−−10−−9−−7−−9−−9−10−−9−−7−|−−−6−−7−−9−10−−9−12−10−−9−−7−−6
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ο δό λιος τη χα ρά μου



Πρόσθεσε σχόλιο: