Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το έλατο σε Ρε ματζόρε
Ερμηνευτής:Όλοι
Δημιουργός:
Δρόμος:Ματζόρε
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=vRHpr537bRM

Χρήστης:

ktmtakis(12 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−4−−4−|−−−4−−−−−4−−5−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−4−−4−|−

A−−−−−−5−−5−−5−|−−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−−−−−−−4−−7−−5−|−−|−−−−−−5−−5−−5−|−−−7−−−−−−−−−−|−
F−−−4−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−4−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
Ω έ λα το ω έ λα το μ' αρέσεις πως μ'αρέσεις Ω έ λα το ω έ λα το

D−−−4−−−−−4−−5−−−−−−−−−−|−−|−−−7−−7−−−−−9−|−−−7−−7−−5−−5−|−−−5−−5−−−−−7−|−−−5−−5−−4−−4−|−
A−−−−−−7−−−−−−−−4−−7−−5−|−−|−−−−−−−−−9−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−7−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
μ' αρέσεις πως μ'αρέσεις τι ωραία την Πρωτοχρονιά μας φέρνεις δώ ρα στα κλαδιά

D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−4−−4−−4−|−−−4−−−−−4−−5−−−−−−−−−
A−−−−−−5−−5−−5−|−−−7−−−−−−−−−−|−−−−−−7−−−−−−−−4−−7−−5
F−−−4−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ω έ λα το ω έ λα το μ' αρέσεις πως μ'αρέσεις.

Add comment:
2017-08-26 08:19:02
Patriotisful: Εισαι Τρομερος!!