Βαθμολογήθηκε 5.0 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ότι κι αν πω δε σε ξεχνώ
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:Τσιτσάνης Βασίλης
Χρήστης:gf
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

D−−−4−−3−−0−−3−−4−−3−−0−−3−−4−−3−−0−−3−−4−−3−−0−−3−−4−−6−−7−−7−−7−|−−−−−−−−−7−−9−_−−−9−−7−−5−−4−−7−−5−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−9−−9−−9−|−−−9−10−−−−10−−−−10−−9−−7−−6−−9−−7−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−11−11−11-14−12−11−12−−9−−7−−7−−−−−7−_−−−7−−9−10−11−−-11−−9−−−9−−7−-−7−−5−−−5−−4−−-4−−
A−−12−12−−−−−−−−−−−−−−−−−---9−−9−−−−−9−−9−−−−−−−−−−−−12−−−−−10−−−−−−9−−−−−7−−−−−−5−5−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−

ΣΤΙΧΟΣ
οτι κι αν πω δε σε ξεχνω και μπρος στη πο ρτα σου περνω
D−−−4−−5−−6−−7−−7−−7−−7−−7−−6−−6−−7−-|−−−4−−5−−7−−9−--−9−--−9−--−9−−7−-−5−−4−−5−|−−−−−−5−−9−7−−5−4−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−5−−7−−7−−9−−9−−9−−9−−9−−8−−8−−9−-|−−−5−−7−−9−10−--10−--10−--10−−9−-−7−−6−−7−|−−−-7−−−−−−−−−−−−−7−−5
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-|−−−−−−−−−−−−−−−--−--−−−−−−--−−−−-−−−−−−−|−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

σου λε ω λογια μα γι κα
D−−−−11−-11−11−11−12−−9−−9−−7−|−7−−7
A−−−-−12−-12−12−12−12−10−10−9−|−9−−9
D−−−−−−−−−−−−−−-−−−-−−−−−−−−−|−11−11

με το μπουου ζουκι μου γλυκα -α
D−−−7−−9−10−11−12−−9−−7−−7−−6−-−6--7−|−−−7−|−−-------------
A−−−9−10−11−12−14−10−−9−−9−−8−-−8--9−|−−−9−|−---
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−|−−−−−|−-----

σου λε ω λογια μα γι κα
D−−-|−−−4−−5−−7−−9−--−9−--−9−--−9−−7−-−5−−4−−5−|−−−−−−5−−9−7−−5−4−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−-|−−−5−−7−−9−10−--10−--10−--10−−9−-−7−−6−−7−|−−−-7−−−−−−−−−−−−−7−−5
D −-|−−−−−−−−−−−−−−−--−--−−−−−−--−−−−-−−−−−−−|−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

με το μπουου ζουκι μου γλυκα -α
D−−−7−−9−10−11−12−−9−−7−−7−−6−-−6--7−|−−−7−|−−--
A−−−9−10−11−12−14−10−−9−−9−−8−-−8--9−|−−−9−|−---
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−|−−−−−|−-----
Πρόσθεσε σχόλιο:
2021-05-15 19:25:17
Kalymnosgio: Ωραίος φίλε!!!!!