Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Πάει πάει
Ερμηνευτής:Μοσχολιού Βίκυ
Δημιουργός:Ζαμπέτας Γιώργος
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=XC22-4vchCQ

Χρήστης:

jdaoutid(6 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή


D−−{12−11−−7−11−−9−−9 } −11−−9−−4−−5ν|−{−−9−−7−−−−−7−−5−−5 } −−7−−5−−2−4ν
A−−{−−−−−−−−−−−−−−−−− } x3 −−−−−−−−−−−−−|−{−−−−−−−−7−−−−−−−−− }x3 −−−−−−−−−−−−
F−−{−−−−−−−−−−−−−−−−− } −−−−−−−−−−−−−|−{−−−−−−−−−−−−−−−−−− } −−−−−−−−−−−−
C−−{−−−−−−−−−−−−−−−−− } −−−−−−−−−−−−−|−{−−−−−−−−−−−−−−−−−− } −−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−16−14−16−14−11−14−12 −−−−−−−12−11−12−11−−8−−9 −−−−−−−−9−−7−−9−−7−−4−−7−−5 −−5−−9−11−−4
A−−11−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−8−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−4−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−7−10−12−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− - −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

Τα φώτα σβήσανε, τα...
D−−{−7−−9−11−12−11−−9} −−7−−9−10 −11ν −−9−−5−−2−−−
A−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−} x3 −−−−−−−−− j −12ν ξ −10−−7−−4−−1
F−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−} −−−−−−−−− −−−− −−−−−−−−−−−−
C−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−} −−−−−−−−− −−−− −−−−−−−−−−−−

κάτι με πνίγει που έ-χεις φύγει σε ά-λλα μέρη σαν τα που-λιά α α α α
D−−17−16−14−12−16 −16−14−12−11−14 −14−12−11−−9−12 −12−11−−9−−7 −−9−−7−−5−−4
A−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−


D−−4−−5−−4−−2−−2−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

παει παει παει παει....


Add comment:
2017-09-04 15:30:09
faltseta: πολύ καλό !!!! ευχαριστούμε!!!! όμως το πάει - πάει....... πως πάει;;;