Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:YY-05-Ver-01
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:yulyos

Χρήστης:

yulyos(0 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
YY-05-Ver-01

E-mail: yy@yulyos.com

♪=50
D┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
A├────7─8──10─8─7─8────────────8─7─8───────────────────────────8─7──────────┤
F├7─8────────────────10─8─7─8─────────8─7──5─4─5─7──8─10─8─7─8─────8─7──────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
A├9─10─12──10─9─10─────────────10─9────────10t─9t──10─9─────────────────────┤
F├─────────────────12─10─9─10────────10─9────────────────10─9───────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Add comment: