Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Για σενα ρουσα και ξανθεια
Ερμηνευτής:Βαμβακάρης Μάρκος
Δημιουργός:Βαμβακάρης Μάρκος
Δρόμος:Διατονικός Μινόρε
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=SO5r2RhdWIQ

Χρήστης:

NatD98(1 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγη

D−−−7−−8−−9−10−12−10−15−15−15−15−12−13−12−10−13−12−10−−9−12−10−−7−−7−−−−}
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−} x2
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}


D−−−7−−5−−5−−3−−7−−5−−5−−3−−7−−5−−3−−2−−0−−0−−0−−0−|−−−7−−7−−7−−5−−5−−3−−7−−5−−3−−2−−0−−0−−0−−0}
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} x2
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}


Για σενα ρουσα και ξανθεια x2
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−3−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−3−−2−−3−−5−−3−−−−−−−−6−−3−−5−−2−−3−−0−|−−−3−−2−−3−−5−−3−−−−−−−−6−−3−−5−−2−−3
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Για σενα ρουσα και ξανθεια κλαινε του κοσμου τα παιδια
D−−−5−−5−−3−−2−−0−−0−−3−−7−−5−−3−−2−−0−|−−−5−−5−−3−−2−−0−−0−−3−−7−−5−−3−−2−−0}
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} x2
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
Κλαινε του κοσμου τα παιδια για σενα ρουσα και ξανθειαAdd comment: