Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Συμπεθερα
Ερμηνευτής:Παραδοσιακο Ικαριας
Δημιουργός:Παραδοσιακο Ικαριας
Είδος:Νησιώτικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=gkO7llq-CyI

Χρήστης:

Φοιβος(2 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
  


Αχ κακο βρε συ μπεθεεεεεεερα ......
D−−−0−−5−−7−−7−−7−|−−−5−−7−−5−−−−−−−−−−−5−|−−−0−−7−−7−−7−|−−−5−−7−−5−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−8−−7−−8−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−8−−7−−8−−5−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


Μο νο η η ρθε ε ες το ο Σαββ ααατο
D−−−−−|−−−0−−2−−3−−2−−3−−5−−2−−2−|−−−5−−3−−2−−0−|−
A−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−

Που ταααν οοολα ......
D−−−−−|−−−0−−2−−3−−2−−3−−5−−2−−2−|−−−0−−3−−2−−0−|−
A−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−

Add comment: