Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αλεγκρο
Ερμηνευτής:Ορχηστρικο
Δημιουργός:Χατζηχρήστος Απόστολος
Δρόμος:Κιουρδί
Είδος:Χασαποσέρβικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=FiDWYQv9aVA

Χρήστης:

NatD98(3 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−−7−−6−−7−|−−10−−9−10−|−−14−14−14−14−14−14−14−12−12−14−10−12−−9−10−−7−−9−−6−−6−−−−−6−−−

A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−7
D−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−6−−7−−6−−7−|−−−9−10−−9−10−|−−12−11−12−12−12−12−12−15−14−15−12−14−10−12−−9−10−−7−−6−−7
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−6−−7−−9−|−−10−−9−10−13−|−−14−14−14−14−14−14−14−12−12−14−10−12−−9−10−−7−−9−−6−−6−−−−−6−−7
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−6−−7−−6−−7−|−−−9−10−−9−10−|−−12−11−12−12−12−12−12−15−14−15−12−14−10−12−−9−10−−7−−6−−7
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−2−−−2−−3−−4−5−5−5−5−5−5−5−5−−4−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−4−−4−−5−−5−−7−−7−−8−−8−−7−−8−−5−−7−−5−−7−−4−−5−−7−−4−−5−−3−−5−−2
A−−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−4−−7−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−4−−4−−5−−5−−7−−7−−8−−8−−7−−8−−5−−7−−5−−7−−3−−2−−3−−0−−2−−0−−−−−−−−−−−6−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−2−−0−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−14−15−16−17−17−17−17−17−17−17−17−16−16−17−17−19−19−20−20−19−20−17−19−17−19−16−19−17−19−16−17−15−17−14
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−16−19−17−17−17−17−17−17−16−16−17−17−19−19−20−20−19−20−17−19−17−19−15−14−15−12−14−12−−−−−−−−−−−−−14−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−15−14−12−15−−−−15−12
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−11−14−12−14−} −11−14−12−11−−−−11−−−−−−−−−−−−−11−12−14−14−14
A−−−−−−−−−−−−−−} x4 −−−−−−−−−−−−−13−−−−13−12−12−13−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−} −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−11−14−12−14−} −11−14−12−11−−−−11−−−−−−−−−−−−−11
A−−−−−−−−−−−−−−} x4 −−−−−−−−−−−−−13−−−−13−12−12−−−−12
D−−−−−−−−−−−−−−} −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−14−−−
Add comment: