Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Y Y-06-ver-04
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:yulyos

Χρήστης:

yulyos(0 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
Y Y-06-ver-04

E-Mail: yy@yulyos.com


♪=60

D┌7─9─10─12─10─9─7─6─7───6─7─9─7─6─7────────────────────────────────────────6─7─9─7─6─7──────────────┐
A├─────────────────────────────────────7─8─7─10─10─8─7─5─3─2──0─2─3─5─7─8────────────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌12─10─9─10─12─10─9─7─9─10───6─7─9─7─6─7────────────────────────────────────────6─7─9─7─6─7─────────┐
A├──────────────────────────────────────────7─8─7─10─10─8─7─5─3─2──0─2─3─5─7─8───────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌7─9─10─9─10─9─7─6─7───9─7─5─3─2─7─9─10───6─7─9─7─6─7────────────────────────────────────6─7─9─7─6─7┐
A├──────────────────────────────────────────────────────7─8─7─10─10─8─7─5─3─2──0─2─3─5─7─8───────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌5─5─5─7─9─9─9─10─12─10─9─7─6─7───6─7─9─7─6─7────────────────────────────────────────6─7─9─7─6─7────┐
A├───────────────────────────────────────────────7─8─7─10─10─8─7─5─3─2──0─2─3─5─7─8──────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


D┌6t─7t─6─7─9─7─6─7──(X2)────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────┐
A├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Add comment: