Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Η μπαλάντα του κυρ Μέντιου
Ερμηνευτής:Κώστας Βάρναλης
Δημιουργός:Νίκος Ξυλούρης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=hU4h3pMNXfA

Χρήστης:

A.Rafael2017(6 φορές προστέθηκε στα αγαπημένα)
Ταμπλατούρα:
D−−−{−−−−−5−−5−−5−−5−−5−−6−−5−|−−−3−−3−−3−−3−−8−10−−8−|−−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5

A−−−{−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−{−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−3−−3−−3−|−−−3−−3−−−−}
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−3−} x2
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−}
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−}


D−−10−10−10−10−10−12−10−|−−−8−−8−−8−10−12−13−12−10−|−−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−6−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−3−−3−−3−|−−−3−−3−−−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−3
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−
Add comment: