Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Yy-30
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:yulyos
Είδος:Ξένο
Χρήστης:yulyos
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
YY-30

E-Mail: yy@yulyos.com
♪=55

D┌5─10─8─6─5─6─8───6─5─6─5─3─6─5───5─3─2─3─5───6─5─5───5─6─5─6─5───────────────────┐
A├─────────────────────────────────────────────────────────────────2─3─2─3─0─2─3───┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌3─6─5─8───6─5─6─5───5─6─8─5─6─3─5───6─5─5───5─6─5─6─5────────────────────────────┐
A├────────────────────────────────────────────────────────2─3─2─3─0─2─3────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌3─6─5─3─2─3─8─6─5───5─4─5─6─5───5─6─3─5───6─5─5───5─6─5─6─5──────────────────────┐
A├────────────────────────────────────────────────────────────────2─3─2─3─0─2─3────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌3─6─5─8─6─5─6─5─5───6─8─5─6─3─5───6─5─5───5─6─5─6─5──────────────────────────────┐
A├──────────────────────────────────────────────────────2─3─2─3─0─2─3──────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌3─6─5─3─2─3───3─3─2─3───3─2─3─5─2─3───6─5─5───5─6─5─6─5──────────────────────────┐
A├──────────────────────────────────────────────────────────2─3─2─3─0─2─3──────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Πρόσθεσε σχόλιο: