Βαθμολογήθηκε 4.2 από 5 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Δε σου γύρεψα μαχαίρι
Ερμηνευτής:Πουλόπουλος Γιάννης
Δημιουργός:Σπανός Γιάννης
Δρόμος:Διατονικός Μινόρε
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=TRnqCLkxsnY
Χρήστης:jdaoutid
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή Αρμονικό Μινόρε Σι


D−−−8−−9−11−−9−−8−−8−−8 −−−−−−−−−−−−−−− −−9−11−12−11−−9−−9−−9 −−8 −11−12−11−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −10−10−12−10−−9 _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−− j −−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−


D−−14−16−17−16−17 −16−14−12−14 −12−11−−9−11−11−11−−9−−8−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−9
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−−9−11−−9−−8−−8−−8 −−−−−−−−−−−−−−− −−9−11−12−11−−9−−9−−9 −−8 −11−12−11−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −10−10−12−10−−9 _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−− j −−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−


D−−14−16−17−16−17 −16−14−12−11−−9−−8−−5−−4 −−5 −−4−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−− ξ −−−−−7−−5−−4
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−

Κουτλέ: Διατονικό Μινόρε ΣΙ

Πά- λε ψα με την καρδιά μου και σ’ αγά πησα βαθιά
D−−−4 −−−−−−−−7−−5−−4−−5 −−4−−5−−4−−− −−− −−−−−−−−7−−5−−4−−4
A−−−− _ −−−−−5−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−7 _ −−7 _ −−−−−4−−−−−−−−−−
F−−−− −−6−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−− −−4−−−−−−−−−−−−−−
C−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−

μες στο φως είχα αγκαλιά- σει
D−−16−14−12−11−12 −−−−−−−16−14−12−14 −12−14−12−11
A−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−14−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− _
F−−−−−−−−−−−−−−−− −13−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

πριν να έρθει-η μο-να-ξιά Δε σου γύρεψα μαχαί- αί- -ρι
D−−7ν−−7−−9−−7−−0−−2−4ν −−−−−−−−−−−7−−9−11−12 −11 −−9−11−14−12−11−12 −11 −−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−7−−9−10−−−−−−−−−−−− j −−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−− j −−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−


να σκοτώσω τον καημό
D−−−−−−−−−−−−7−−9−11−12 −11 −−9−11−14−12−11−12
A−−−7−−9−10−−−−−−−−−−−− j −−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−


λί- γη α-γά πη να γλυκά α- α- νω
D−−−−−−−−−−−−7−−9−11−12 −11 −−9−−7−−9−−7 −−5−−4 −−0−−2−−4
A−−−7−−9−10−−−−−−−−−−−− j −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−

τον πικρό τον πικρό το χω- ρι σμό
D−−−7−−5−−4 −−7−−5−−4−−2−−0−−2−−4
A−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


λί- γη α- γά πη να γλυκά α- α- νω
D−−−−−−−−−−−−7−−9−11−12 −11 −−9−−7−−9−−7 −−5−−4 −−0−−2−−4
A−−−7−−9−10−−−−−−−−−−−− j −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−− −−−−−−−−−


τον πικρό τον πικρό το χω- ρισμό
D−−−7−−5−−4 −−7−−5−−4−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−7−−5−−4−−2
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Πρόσθεσε σχόλιο: