Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Yy-20
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:yulyos
Είδος:Ξένο
Χρήστης:yulyos
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
YY-20

E-Mail: yy@yulyos.com
♪=55 t=tremolo

D┌7─8─7─8─7───12─10─8─7─8─10─10─8─7───8─10─8─7───10─10───8─7─8─10─10─8─7───7─8─7─8─7───┐
A├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌12─13─12─13─12───17─15─13─12─13─15─15─13─12───13─15─13─12───15─15───13─12─13─15─15─13─12───12─13─12─13─12───┐
A├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌7─8─7─8─7───7─7─8─10─10───7─7─8─10─10───7─8─7─8─10─10─8─7───7─8─7─8─7───┐
A├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌12─13─12─13─12───12─12─13─15─15───12─12─13─15─15───12─13─12─13─15─15─13─12───12─13─12─13─12───┐
A├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌12t─13t─15t───17─15─13─12─13─15─15─13─12───12─13─12─13─12───X─2───┐
A├─────────────────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌7─8─7─8─7───7t─8t─10t───12─12─10─10─8─7─8─10─10─8─7───7─8─7─8─7───┐
A├──────────────────────────────────────────────────────────┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌7t─8t─10t───12─12─10─10─8─7─8─10─10─8─7───7─8─7─8─7───┐
A├───────────────────────────────────────────────┤
F├───────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────┘Πρόσθεσε σχόλιο:
2018-10-22 07:25:51
yulyos: I wrote it.
2018-10-15 05:43:14
yulyos: I don't know Greek, can you write in English?
2018-10-14 22:04:30
lokros: ΚΑΡΑΚΟΜΜΑΤΑΡΑ...... ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ?