Βαθμολογήθηκε 3.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Snuff
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Είδος:Ξένο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=ioyNa3EdEVk
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−2−|−−−4−−7−−−−−−   

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−5−−4x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−2−−2−−2−−2−−2−−2−−2−|−−−4−−7−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−5−−0x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: