Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Yy-31
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:yulyos
Είδος:Ξένο
Χρήστης:yulyos
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
YY-31


E-Mail: yy@yulyos.com

I wrote it with a Greek bouzouki

♪=50

D┌0─2─3─5─0─5─3─2─0───7─8─11─12───12─11─8─7─5───17─15─14─12─7───0─2─3─5─0─5─3─2─0───┐
A├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D┌12─14─15─17───17─15─14─12─7───0─2─3─5─5───7─7───3─5─5───3─2─0───0─2─3─5─2─3─3─2─0───┐
A├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌12─11─8─7─5───17─15─14─12─7───0─2─3─5─0─5─3─2─0───┐
A├─────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────┘

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D┌12─14─15─17───17─15─14─12─7───0─3─2─3─5─5───3─5─5───2─3─3─2─0───0─3─2─3─5─5───3─5─5───2─0─0─2─0───┐
A├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌12─11─8─7─5───17─15─14─12─7───0─2─3─5─0─5─3─2─0───┐
A├─────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────┘

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D┌0─2─3─5─0─5─3─2─0───7─8─11─12───12─11─8─7─5───17─15─14─12─7───0─2─3─5─0─5─3─2─0───┐
A├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Πρόσθεσε σχόλιο:
2018-11-22 11:07:21
yulyos: The title of this melody is YY-31 I woret This melody.
2018-11-22 10:25:49
jdaoutid: Parakalo na simplirwseis to titlo tou tragoudiou