Βαθμολογήθηκε 5.0 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:τράβα ρε μάγκα και αλάνι
Ερμηνευτής:Ρόζα Εσκενάζυ
Δημιουργός:Σκαρβελης Κ.
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=eGyZjfPUDNY
Χρήστης:gf
Άλλες εκδόσεις:
spyros55
(1)
Ταμπλατούρα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−9−|−
A−−−9−12−10−−9−10−−7−10−10−|−−−9−12−10−−9−10−−7−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−11−14−12−11−12−−9−14−−9−−8−−−−|−−−7−−8−−7−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−|−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−9−−7−10−−9−−7−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ΛΟΓΙΑ
μην περασεις απ' τη γειτονια μου
D−−−−−−−−−−−−−−−9−−9−−7−−−−10−−9−−9−|−−−7−−9−−−−−−−−−−−−
A−−−5−−7−−7−−7−−−−−−−−−−10−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−−9−10−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

μαγκα μη σε ξαναδω μπροστα μου
D−−−−−−−−−−−−−−−9−−9−−7−−−−10−−9−−9−|−−−−−−−−−−−−−
A−−−5−−7−−7−−7−−−−−−−−−−10−−−−−−−−−−|−−10−−9−−7−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−6
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

εμαθα μεσ' στο Πασαλιμανι
D−−11−12−12−10−10−−9−−9−−7−−8−−7−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−|−−−−−−−−10−−−−−−−−9−10
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−−9−−−−−9−11−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

αγαπας μια μορτισα βρ' αλανι
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−12−11−10−−9
A−−12−13−13−12−12−10−−9−−7−10−−9−−7−|−−−−−−7−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−6−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

εμαθα μεσ' στο Πασαλιμανι
D−−11−12−12−10−10−−9−−9−−7−−8−−7−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−|−−−−−−−−10−−−−−−−−9−10
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−9−−9−−−−−9−11−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

αγαπας μια μορτισα βρ' αλανι
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−
A−−12−13−13−12−12−10−−9−−7−10−−9−−7−|−−−−−−7
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−6−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−

τραβα ρε μαγκα και αλανι
D−−−9−10−11−12−|−−14−−9−−−−−−−−−−−−−−−−10−−9−−9
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−12−12−10−12−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

τραβα μεσ' στο Πασαλιμανι
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−10−12−|−−14−−9−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−
A−−−−−−−−−9−10−12−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−12−12−10−−9−10−−9−−7−|−−−−−−7
F−−−9−11−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−6−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−

οι 2 τελευταιες σειρες Χ2Πρόσθεσε σχόλιο: