Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Smells Like Teen Spirit
Ερμηνευτής:Nirvana
Δημιουργός:
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
Χρήστης:A.Rafael2017
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−3−−3−−3−|−−−8−−8−−5−−6−−6−−6−|−−11−11−}    

A−−−3−−3−−3−|−−−8−−8−−−−−6−−6−−6−|−−11−11−} x2
F−−−0−−0−−0−|−−|−−|−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−}
C−−−5−−5−−5−|−−|−−|−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−}


D−−−3−−3−−3−|−−−8−−8−−5−−6−−6−−6−|−−11−11−}
A−−−3−−3−−3−|−−−8−−8−−5−−6−−6−−6−|−−11−11−} x2
F−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−}
C−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−|−−}


D−−−−−−3 −−−−−3−|−−−−−−1−−3−−−−|−−−3−−1−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
A−−−3−−− ξ −−3−−−−|−−−3−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−4−−3−|−−−3−−3−|−−−−−−−−|−−−1−−−−−−−−−
F−−−−−−− −−−−−−−|−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−3−−3−|−−−−−−3−−2−−0
C−−−−−−− −−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−1−−3−−−−|−−−3−−1−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
A−−−3−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−4−−3−−4−−3−|−−−−−−−−|−−−3−−1−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−3−|−−−−−−−−−3−−2
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−3−−2−−3−−2−−3−−2−−3−−2−−2−−0−|−−−3−−2−−3−−2−−3−−2−−3−−2−−2−−0
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−3−−2−−3−−2−−3−−2−−3−−2−−2−−0−|−−−3−−2−−3−−2−−3−−2−−3−−2−−2−−0
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−1−−1−−1−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−1−−1−−1−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−3−|−−−3−−2−−2−−0−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−1−−1−−1−−0−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
A−−−1−−1−−1−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−1−−1−−1−−−
F−−−−−−−−−−−−3−|−−−3−−2−−2−−0−|−−−−−−−−−−−−3
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−1−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−1−−1−−1−−−
F−−−3−−2−−2−−0−|−−−−−−3−−3−−2−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−3
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−1−−1−−1−−0−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−− −−−
A−−−1 _ −−1
F−−−− −−−
C−−−− −−−
Πρόσθεσε σχόλιο: