Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:YY-33-L
Ερμηνευτής:yulyos
Δημιουργός:yulyos
Χρήστης:yulyos
Άλλες εκδόσεις:
yulyos
(0)
Ταμπλατούρα:
YY-33-L

E-Mail: yy@yulyos.com
♪=45 t=tremolo

D┌────4─5───4─5─5─5─4───4─5─5─5─4───4─5─5─5─4───4─5─4───────┐
A├5─6─────────────────────────────────────────────────6─5───┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌────4─5───5─4─5─7───7─5─4─5───5─4─5─4───4─5─4─5─4───────────4─5─4──────┐
A├5─6───────────────────────────────────────────────6─5───5─6───────6─5──┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌────4─5───4─5─7─5───8─10─12─10───10─12─10─8───5─7─5─4───4─5─4───────────4─5─4───────┐
A├5─6───────────────────────────────────────────────────────────6─5───5─6───────6─5───┤
F├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌────────────────────────────────────────────────────────────────────4─5─4───────┐
A├5─3─2─3─5─6─5───5t─3t───5─3─2─3─5─6─5───5t─3t───5─3─2─3─5─6─5───5─6───────6─5───┤
F├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌────4─5───4─5─5─5─4───4─5─5─5─4───4─5─5─5─4───4─5─4───────┐
A├5─6─────────────────────────────────────────────────6─5───┤
F├──────────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────────┘Πρόσθεσε σχόλιο: