Βαθμολογήθηκε 4.2 από 10 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Βρέχει στη φτώχογειτονια
Ερμηνευτής:Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Δημιουργός:Μίκης Θεοδωράκης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Xo-u--7p4L8&t=63s
Χρήστης:diamantis
Άλλες εκδόσεις:
melinaki
(4)
jdaoutid
(3)
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

[17*5] 15 13 12 13 15
[18 ] 17 15 13 15 17

17 15 13 12 8 10 12 13 13 12 10 8
18 17 15 13 10 12 13 15 15 13 12 10 Όλο 2 ΦΟΡΕΣ

ΣΤΙΧΟΙ
ΜΙ ΚΡΑ ΚΙΑ ΝΙ ΛΙΑ ΓΑ ΣΤΕ ΝΑ
0 5 5 3 3 1 1 0
ΚΑΙ ΣΠΙ ΤΙΑ ΧΑ ΜΗ ΛΑ ΜΟΥ
0 5 5 3 3 7 5
{ ΒΡΕ ΧΕΙ ΣΤΗ ΦΤΩ ΧΟ ΓΕΙ ΤΟ ΝΙΑ
(8) 8 7 7 5 5 3 1 0
ΒΡΕ ΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑΡ ΔΙΑ Α ΜΟΥ
(8) 8 7 8 10 10 8 7 5
Ω Ω Ω Ω Ω
7 8 7 5 3}2 ΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ 78753 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
20 19 19 20 22 22 20 19 17
ΑΧ ΨΕΥ ΤΗ ΚΙΑ ΔΙ ΚΕ ΝΤΟΥ ΝΙΑ
(8) 8 7 10 10 8 7 5
Ω Ω Ω Ω!
(8) 8 7 5
Α ΝΑ ΨΕΣ ΤΟΝ ΚΑΗ ΜΟ Ο ΜΟΥ
(8) 8 12 10 10 8 7 5
{ΕΙ ΣΑΙ ΜΙ ΚΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕ ΧΩ ΡΑ Α ΑΣ
13 13 13 13 13 12 10 8 10 12
ΤΟΝ Α ΝΑ ΣΤΕ ΤΟΝ Α ΝΑ ΣΤΕ ΝΑ ΓΜΟ Ο ΜΟΥ
13 12 10 8 5 7 8 10 10 8 7 5} 2 ΦΟΡΕΣ


Πρόσθεσε σχόλιο: