Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Δε με στεφανώνεις
Ερμηνευτής:Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελλακής Περπινιάδης
Δημιουργός:Τσιτσάνης Βασίλης
Δρόμος:Αρμονικός Μινόρε
Είδος:Χασαποσέρβικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=VfSBryMxDjA
Χρήστης:mitsenkov
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή

D−−−8−−7−−5−−3−−5−−3−−0−−1−−0−−1−−5−−3−−5−−3−−1−−0− |−−−8−−7−−5−−4−−5−−4−−5−−7−−5−−7−−8−10−8−10−12−13−|−−13−12−13−12−10−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−10−8−10−8−7−8−7−5−−−−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7


D−−11−12−12−−17−17−−12−15−13−12−10−|−−−6−−7−7−−12−12−−7−10−8−7−5−|−−11−−12−12−−15−15−−17−15−13−12−13−|−−13−12−13−12−10−12−10−8−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−14−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−8−7−8−7−5−−−−−5
A−−−−−−−−−−−−−−5−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−5
C−−−−−−−−−−−−−−−−−7


Στίχοι
D−−−5−5− 5−5−7−5−4−4− −4−5−6−7−4−−−−−−|−5−5− 5−5−7−5−4− −−4−4−5−5−3−3−1−1−0−0−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−5−−5−−
A−−−6−6−j 6−6−−−−−5−5−j −−−−−−−−−−−6−5−−|−6−6−j 6−6−−−−−5−j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−3−3−3−−3−3−6−6−6−5−3−−|−−−1−1−5−5−−−−−6−−
F−−−5−5− 6−5−−−−−4−4− −−−−−−−−−−−−−−−−|−5−5− 6−5−−−−−4−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−5−−
C−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−5−5−4−−−−−−−−−−−− −−5−5−3−3−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−5−−−−4ν−5ν−−−−−−4−5−−−−5−
A−−−−−−−−−−6−−5−−3−−1 ξ −−−−−−−−−−−6−6−5−5−−|−3−−3−3−3−−3−3−6−6−6−5−3−−|−−1−1−5−5−−−−6ν−−−−−−−−5−6−−−−−−5−6− ξανά εισαγωγή
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


Πρόσθεσε σχόλιο: