Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Χαΐνης
Ερμηνευτής:Χαΐνηδες
Δημιουργός:
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=SOWGOr3RTWg&t=13s
Χρήστης:antonioz
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
1ο Μέρος

D−−−8−−7−−5−−8−−7−−5−−3−−2−−−−|−−−2−−3−−5−−3−−2−−3−−0−−−−−0−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


D−−−8−−7−−5−−7−−5−−8−−7−−5−−3−−2−−−−|−−−−2−−3−−5−−3−−2−−3−−0−−−−−0−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


D−−−8−−7−−5−−7−−5−−8−−7−−5−−3−−2−−−−|−−−2−−3−−5−−3−−2 −−2−−3−−2−−−−−3−−2−−0−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|


D−−−8−−7−−5−−8−−7−−5−−3−−2−−−−|−−−2−−3−−5−−3−−2−−0−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−3−−5−−3−−2−−3−−5−−5−−5−−3−−5−−5−|−−−7−10−−8−−7−−5−−7−−3 −−2−−0−−−−|−−−0−−2−−2−−2−−−−−2−−3−−5−−2−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−−−−− x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2ο Μέρος - Όλο 3 1/2 τόνους πάνω (Ξεκινάει απο το 15(F) )


Πρόσθεσε σχόλιο: