Βαθμολογήθηκε 4.3 από 6 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
Ερμηνευτής:Κάλαντα πρωτοχρονιάς
Δημιουργός:Παραδοσιακό
Χρήστης:Chris240891
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
    Αρ χι μη νι α  κι αρ χι χρο νι α α


D−−−7−−7−−7−−7−−5−−3−−2−−5−−3−−2−−0−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ψη λή μου δε ε ντρ ο λι βα νι α α

D−−−7−−7−−7−−7−−5−−3−−2−−5−−3−−2−−0−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

κι α α α ρχή κι α ρχή κα λος μας χρό νος

D−−−2−−3−−5−−7−−5−−5−−5−10−−8−−7−−5−−3−−2
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Εκκ λι σιά,εκκ λι σιά με τ`άγιο θρόνο

D−−−5−−5−−3−−2−−0−−−−−−−−2−−3−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−5−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
ψηλή μου δεντρολιβανιά
(κι αρχή) κι αρχή καλός μας χρόνος
(Εκκλησιά) Εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνο

Αρχή που βγήκε ο Χριστός
Άγιος και πνευματικός
(στη γη) στη γη να περπατήσει
(και να μας) και να μας καλοκαρδίσει

Άγιος Βασίλης έρχεται
κι όλους μας καταδέχεται
(από) από την Καισαρεία
(συ σ’ αρχό) συ σ’ αρχόντισσα κυρία

Βαστά εικόνα και χαρτί
ζαχαροκάντιο, ζυμωτή
(χαρτί) χαρτί και καλαμάρι
(δες κι εμέ) δες κι εμέ το παλληκάρι

Το καλαμάρι έγραφε
τη μοίρα μου την έλεγε
(και το) και το χαρτί ομίλει
(άσπρε μου) άσπρε μου Άγιο Βασίλη

Του χρόνου μας αρχή καλή
και ο Χριστός μας οδηγεί
κακία να αρνηθούμε
μ’ αρετές να στολιστούμε


Πρόσθεσε σχόλιο: