Βαθμολογήθηκε 5.0 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ύμνος Παναθηναϊκού
Ερμηνευτής:Γιάννης Βογιατζής
Δημιουργός:Γιώργος Οικονομίδης
Youtube:https://youtu.be/ACUQvXQk-oc
Χρήστης:Undertaker
Άλλες εκδόσεις:
noobmpouzouksis
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−5−−3−−2−−0−−2−−3−|−−−7−−5−−3−−2−−3−−5−|−−−−−−2−−3−−5−−5−−5−−3−−7−−5−|−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−5−−3−−2−−0−−2−−3−|−−−7−−5−−3−−2−−3−−5−|−−−−−−2−−3−−5−−5−−3−−0−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−0−−2−−−−|−−−0−−0−−0−−3−−2−−−−|−−−5−−5−−5−−5−−5−−3−−2−−3−−2−−0−−−−|−
A−−−3−−3−−3−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−−0−−2−−−−|−−−0−−0−−0−−3−−2−−−−|−−−5−−5−−5−−5−−5−−3−−2−−3−−2−−0−−−−|−
A−−−3−−3−−3−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−−−−2−−2−−2−−0−−−−|−−−−−−3−−3−−3−−2−−0−|−−−0−−5−−5−−5−−5−−5−−3−−2−−3−−2−−0−−−−|−
A−−−3−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−2−−2−−2−−0−−−−|−−−−−−3−−3−−3−−2−−0−|−−−0−−5−−5−−5−−5−−5−−3−−2−−3−−2−−0−−−−|−
A−−−3−−−−−−−−−−−−−−3−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

Και επανάληψη όλο για την δεύτερη στροφή.


Πρόσθεσε σχόλιο: