Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Bella Ciao
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=4CI3lhyNKfo
Χρήστης:yulyos
Άλλες εκδόσεις:
pedaxordo
(17)
A.Rafael2017
(1)
Ταμπλατούρα:
L01

D┌2─0─2─3─3─3───3─2─0─3─2─2───2─0───────2───────────────┐
A├────────────────────────────────3─2───────3───2───0───┤
F├──────────────────────────────────────────────────────┤
C└──────────────────────────────────────────────────────┘

L02
D┌──────────────────────────────────────────────2───2───2───0─2─3─3─3───3─2─0─3─2─2───┐
A├──0─2─3─0─────0─2─3─0─────0─2─3───2─0─3───2─0───────────────────────────────────────┤
F├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└4───────────4───────────4───────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌2─0───────2───────0───2───┐
A├────3─2───────3───────────┤
F├──────────────────────────┤
C└──────────────────────────┘

L03
D┌0─2─3─3─3───3─2─0─3─2─2───2─0───────2───────────────┐
A├──────────────────────────────3─2───────3───2───0───┤
F├────────────────────────────────────────────────────┤
C└────────────────────────────────────────────────────┘Πρόσθεσε σχόλιο: