Βαθμολογήθηκε 3.6 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Προύσα
Ερμηνευτής:ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ
Δημιουργός:Γαβαλάς Σωτήρης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=nJcoNM6KkSY
Χρήστης:pankyriakos
Άλλες εκδόσεις:
spyros55
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−13−14−13−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−11−13−14−13−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9−12−11−−9−−8−−9−11−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9−−9−11−−9−−8−−9−−−−−9−−−−−9
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−−−−11−−−


D−−13−14−13−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−11−13−14−13−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9−12−11−−9−−8−−9−11−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9−−9−11−−9−−8−−9−−−−−9−−−−−9
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−−−−11−−−


D−−15−16−16−18−19−18−16−15−16−−−−16−−−−16−15−16−16−18−16−15−16−15−12−11−11−10−11−12−11−12−11−11−10−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−16−−−−16−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−−9
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−--------------------------------10-11--10-11--12-11--12-11--11-10-----------------------------------------------
A−−−12−11−12−12−-11−9−9−8−−9−11−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−12−11−9−−12−11−12−−12−11−9−9−8−9−−−−9−−−−9−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−−−11−----
Πρόσθεσε σχόλιο: