Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Astronomia (Coffin Dance)
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Z4PDu6jQY_A
Χρήστης:Sn3
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Astronomia (Coffin Dance)


D−−−0−−7−−5−−3−−2
A−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−2−−5−−3−−2−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−5−−7−−5−−0−−0
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−x2
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: