Βαθμολογήθηκε 3.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΗ
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Χρήστης:katerinak
Άλλες εκδόσεις:
999Stergios
(4)
Akis
(0)
Ρε Μινορε
(4)
souzas96
(1)
Σωτήρης
(2)
salokin
(0)
theios
(4)
sakis1975
(0)
Protaris
(0)
anselal
(0)
Ταμπλατούρα:
* Πένα κάτω= Κ

* Πένα πάνω= Π


D−−17Κ−−17Κ−−17Π−−17Κ−−19Π−−17Κ−−12Π−−12Κ−−13Π−−12Κ−−10Π−−10Κ−−12Π−−10Κ−−8Π−−8Κ−10Π−−8Κ−−7Π−−7Κ−−8Π−−7Κ−−5Π−−4Κ−−5Π−−7Π−−8Κ−−7Π
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10Κ−−9Π−−8Κ−−7Κ−−7Κ−−8Π−−8K−−10K−−12Π−−10Κ−−8Π−−8Κ−−10Π−−8Κ−−7Π−−7Κ−−8Π−−7Κ
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−5Π−−5Κ−−7Π−−5Κ−−4Π−−4Κ−−5Π−−7Κ−−8Π−−10Κ−−8Κ−−7Π−−8Κ−−5Π−−4Κ−−5Κ−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5Κ−−5Κ−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−5Κ−−5Π−−−−−−−−−−−−−−−−−5Κ−−5Π−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−5Κ−−6Π−−5Κ−−−−−−−−−−−−5Κ−−6Π−−5Κ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−7Π−−8Κ−−8Κ−−8Π−−8Κ−−8Π−−8Κ−− 8Κ−8Π−8Κ−8Π−−7Κ−−5Π−−4Κ−−5Π−−7Κ
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10Κ−−9Π−−8Κ−−7Κ−−7Κ−−8Π−−10Κ−−10Κ−−13Κ−−12Κ−−10Κ−−8Κ−−7Κ−−5Κ−−4Κ−−5Κ−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7Κ−−8Κ−−7Κ−−10Κ−−9Π−−8Κ−−7Κ−−7Κ−−8Π−−10Κ−−10Κ−−13Κ−−12Κ−−10Κ−−8Κ−−7Κ−−5Κ−−4Κ−−5Κ−−7Κ−−8Κ−−4Κ−−5Κ−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5Κ−−5Κ−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Το βρήκα εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=XDg7mejkGskΠρόσθεσε σχόλιο: