Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Παράδεισέ μου (εισαγωγή)
Ερμηνευτής:Νίκος Μακρόπουλος
Δημιουργός:Βασίλης Δήμας
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=PfvZFV6XCRE
Χρήστης:teodsp
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}    

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−11−} x2
F−−−9−10−12−−9−−7−−−−−−−}
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−9−10−12−10−−9−−7−−9−10−12−10−−9−−7
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−13−11
F−−−9−10−12−−9−−7−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: