Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Από τα Χανιά και πέρα
Ερμηνευτής:Παξιμαδάκης Γιάννης
Δημιουργός:Παξιμαδάκης Γιάννης
Δρόμος:Ματζόρε
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=H7jYMNVK9o8
Χρήστης:mitsenkov
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή

D−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−}
A−−12−−9−10−9−−7−|−9−10−9−7−5−4−−7−|−5−−4−3−4−5−4−|−7−5^4−3−4−−0−−−0−−−0−} x2
D−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−2−−−2−−−}Μπαίνω σ' έ ν α π ε ριβόλι ό μο ρφό μου χ ε λι δό νι
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− }
A−−4−−4−−4−5−7−|−9−10−9−7−5−4−−7−|−−5−−4−3−4−5−4−−−|−7−5^4−3−4−−0−−−0−−−0− } x2
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−2−−−2−−− }


κει σε μια μη λιά α πό κά τω βρί σκω κ ό ρ η και κοι μάτω
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− }
A−−−2−−2−−2−−−−−2−−−4−−5−−4−−3−−4−−0−−−−−|−−−2−−2−−2−−−−−2−−4−5−4−3−4−−0−−−0−−−0− } x2
D−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−|−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−2−−− }Εισαγωγή εναλλακτική (το Β είναι η αρχική εισαγωγή,
μετά το 1ο κουπλέ: Α-Β,
μετά το 2ο κουπλέ: Β-Α)

D−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−12−−9−10−9−−7−|−9−10−−9−−7−−5−−4−−9−−|−7−−5−−4−−2−0−2−4−5−3−4−−−0−−−−−−− (Α)
D−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A−−12−−9−10−9−−7−|−9−10−9−7−5−4−−7−|−5−−4−3−4−5−4−|−7−5^4−3−4−−0−−−0−−−0−−− (Β)
D−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−2−−−2−−−−−Πρόσθεσε σχόλιο: