Βαθμολογήθηκε 3.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:χατζηκυριακειο
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:Δ.Γκόγκος
Χρήστης:hlias34
Άλλες εκδόσεις:
salokin
(0)
Ταμπλατούρα:
Ρε Μινορε .


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−5−−7−−4−−7−−5 −−5−−7−−8−−8−−7−−5 −12−14−11−14−12 |
A−−−5−−7−−8−−8−−7−−5 _ −−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−− |
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− |
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− |
|
|
D−−10−10−−8−−7−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−7−−6−−7 −−8−−7−−5−−−−−− |
A−−−−−−−−−−−−−−10−−8−−7 _ −−5−−4−−5−−7−−8−−7−−8−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−8−−7 |
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− |
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− |
| Εισαγωγή
|
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−5−−7−−4−−7−−5 −−5−−7−−8−−8−−7−−5 −12−14−11−14−12 |
A−−−5−−7−−8−−8−−7−−5 _ −−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−− |
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− |
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− |
|
|
D−−10−10−−8−−7−−−−−−−−−−−− −−7−−8−−7−−−−−−−−−−−− |
A−−−−−−−−−−−−−−10−−8−−7−−5 _ −−−−−−−−−−10−−8−−7−−5 |
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |


D−
A−
F−
C−

| Λόγια |
V V

D−−−−−−−−−−−11−12−14−15 −15−14−12−11−12−14−11−12−12−12 −−−−−−−−−−−−−11−12−14−11−14−12−15
A−−11−12−13−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −12−13−12−13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−15−14−12−10−10−−8−−8−−7 −−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−5−−8−−7 −−7−−8−−9−10−12−10−−8−12
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −10−−8−−7−−8−10−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−7 −−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−5−−8−−7
A−−−−−−−−10−−8−−7−−8−10−−− _ −10−−−−10−−8−−7−−8−10−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−8−−9−10−12−10−−8−12 −−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−10−−8−−7−−8−−7−−5 _ −−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5 _
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: